streda 15. augusta 2012

My new stuff :)

So... today I had to go to the bank and when I came out I was in so good mood that i had to buy something :) So I went to one new secondhand in our city :) And I bought three gorgeous things :)
Have you bought something recently? :)

Takže... dneska som musela ísť do banky a keď som vyšla mala som tak dobrú náladu, že som si musela ísť niečo kúpiť :) Tak som išla do nášho nového secondhandu v našom meste :) A kúpila som si tri nádherné veci :)
Kúpili ste si vy niečo v poslednej dobe? :) 


Grey sweater with no closing :) It is a little bit rusty, but don´t buy it if it is MarksSpancer for 1,40 € :)
Šedý sveter bez zapínania :) je trochu vyblednutý, ale nekúp to keď je to MarksSpancer za 1,40 € :) 
Turquoise T-shirt :) it is bigger than my size, but I couldn´t resist :)
Tyrkysové tričko :) je väčšie než moja veľkosť, no neodolala som :)

And my biggest triumpf today :) Orange pumps Next :)
A môj dnešný najväčší triumf :) Oranžové lodičky Next :)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára