pondelok 17. septembra 2012

Last post about my 20 :)... I promise :)

I think that I´m starting to anger you about my posts about 20th birthday... but I promise that this is the last one :) Celebration with my family was amazing, you can see presents below :) I´m posting only one photo from celebration, because others are blurry or terrible (this is what happens when I give photo camera to my mom) :)

Už si myslím že Vám začínam liezť na nervy s mojimi postmi o 20-tke... no sľubujem že tento je už vážne posledný :) Oslava s rodinou bola úžasná, darčeky uvidíte nižšie :) Postnem len jednu fotku z oslavy, pretože na ostatné sú buď rozmazané alebo hrozné (takto to dopadne keď dám mamine do ruky foťák) :) 


I with my cousin :)
Ja s mojím bratrancom :) 
Gift from my cousin :)
Darček od môjho bratranca :)
Cakes... I´m full only with one look at them :)
Torty... som plná už len keď sa na ne pozriem :)
Well... don´t buy it if you have 30% sale on it :)
No... nekúp to keď máš na ňu 30% zľavu :)
Gifts from my mom :) Great book and a golden collar (from Gate) (she also gave me jeans, but they are in seamstress, because they were big and she also payed me holiday in Mallorca... photos in next post maybe ;)
Darčeky od mojej maminy :) Úžasná kniha a zlatý golier (z Gate) (dala mi ešte rifle, ale sú u krajčírky, pretože mi boli veľké a taktiež mi zaplatila dovolenku na Malorke... fotky v ďalšom poste možno ;)
Do you remember the post about white storage box? Well... I bought another one but black and combined it :)
Pamätáte sa na post o bielom skladovacom boxe? No... kúpila som si ďalší čierny a skombinovala ich :) 
My two new T-shirts from secondhand (both are denim.co :)
Moje dve nové tričká zo secondhandu (obidve sú denim.co :)

Detail of one T-shirt (this is on my back :)
Detail jedného trička (toto mám na chrbáte :)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára