utorok 4. septembra 2012

Officialy 20 :/

Today I´m officialy 20. years old... I feel so... old :D And yet it, everybody is telling me, how fast it is going on after 20. ... and I really don´t want that... I´m not prepared for it, being "responsible" :) 
Today I had shopping day with my mom, so here you have some of my today´s cathches :) It isn´t all of them, because some of them my mother hide from me and she will gave them to me as gifts in family celebration... I will post them here after the celebration :) 
Were you shopping recently? What beautiful have you bought? 


Dnes mám oficiálne 20. rokov... cítim sa tak... staro :D A ešte k tomu keď mi všetci hovoria, ako to od 20-tky už pôjde rýchlo... a to ja fakt nechcem... nie som na to ešte vôbec pripravená byť "zodpovedná" :) 
Dnes som si spravila nákupný deň s maminkou, takže tu máte nejaké tie moje dnešné úlovky :) Nie je to všetko, pretože niektoré veci mamina predo mnou ukryla ako darčeky na rodinnú oslavu... tie sem potom pridám po oslave :) 
Boli ste aj Vy v poslednej dobe nakupovať? Čo pekné ste si kúpili? 

Beautiful ballerinas that I couldn´t resist :)
Krásne balerínky ktorým som nevedela odolať :) 
This will sound a little bit ridiculously, but I couldn´t find Vogue in english anywhere in Slovakia :) But today I was in Panta Rhei and I found it :) My heart was beating so fast, because I was so much happy :)
Toto bude znieť trochu smiešne, ale nevedela som nikde nájsť Vogue v angličtine na Slovensku :) Ale dneska som bola v Panta Rhei a našla som :) Moje srdce bilo tak rýchlo ako moc som bola šťastná :) 
Two amazing bras :)
Dve úžasné podprsenky :) 
And these socks from Gate :) They are sooooo much cute :)
A tieto ponožky z Gate :) Sú tak stráááášne chutné :) 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára