utorok 27. novembra 2012

My first Senzabox...

 I ordered Senzabox for the first time. If I tell the truth, I am not so excited as I was when the package came. I will comment lower, than you will know why I am not excited. :)

Po prvý krát som si objednala Senzabox. Keď mám povedať pravdu, až tak nadšená nie som ako som bola pri preberaní balíčku. Nižšie sa vyjadrím ku každému výrobku, tak budete vedieť prečo. :)
Senzabox :) 
These are the products. / Toto sú výrobky.
Product no. 1 / Výrobok č. 1

Figs and Rouge 100 % Organic Balm... I am extremly happy that this was there... I am little dissapointed that I didn´t get cherry and vanilla flavour, but this peppermint and tea tree is amazing too. It has denser consistency, but I like it. The best thing from this Senzabox! :)
I am giving it 11 points from 10. :)
You can find it HERE.


Figs and Rouge 100% organický balzam... som extrémne šťastná že tam bol... trošku som sklamaná že som nedostala vôňu čerešne a vanilky, ale aj táto pepermint a tea tree je úžasná tiež. Má hustejšiu konzistenciu, ale páči sa mi to. Najlepšia vec z celého Senzaboxu!
Dávam mu 11 bodov z 10. :)
Nájdete ho TU.

Product no. 2 / Výrobok č. 2

Silk infusion - regenerative nutrion for hair. It is indelible cure for ends of your hair. For me it ist veeeery good. My ends looked less split and were so good for touch. But its smell is soo... manly :D. I think it smells like a men parfume and if I put it on my hair and go out with some guy, he could think anything about me :).
I am giving it 8 points from 10.
You can find it HERE


Prírodný hodváb - regeneračná výživa pre vlasy. Je to nezmývateľná kúra na končeky vlasov. Pre mňa je véééééééééľmi dobrá. Moje končeky vyzerali menej rozštiepene a boli príjemné na dotyk. Ale vonia to tak... mužsky :D. Myslím si, že to vonia ako dáky mužský parfum a keď si toto dám na moje vlasy a pôjdem s niekým von, bude si o mne myslieť všeličo :).
Dávam mu 8 bodov z 10.
Nájdete ho TU.
Product no. 3 / Výrobok č. 3.
Eye make-up remover for all skin types. It says, that it is calming and nourishing areas around eyes.  It is composed of vitamin E, extracts from almond and ginkgo. Well the smell is not so good and my skin didn´t stay nourished, but very oily. But he removed make-up very well.
I am giving this 3 points from 10.
You can find it HERE.


Odličovač očného make-up-u pre všetky typy pleti. Píše sa na ňom, že upokojuje a vyživuje oblasť v okolí očí. Je zložený z vitamínu E, výťažkov z mandlí a ginka. Takže vôňa nie je bohvieaká a moja pokožka nezostala vyživená, ale veľmi mastná. Ale make-up odstránil dokonale.
Dávam mu 3 body z 10.
Nájdete ho TU.
Product no. 4 / Výrobok č. 4

Natural concealer. It says, that he will mask starting wrinkles, tracks of tiredness and it covers small imperfections. For me... well, little wrinkles are still there, tiredness is covered a little bit, but acne, red spots and imperfections has masked very good, but again the smell is very bad. For me it smells like some detergent.
I am giving him 5 points from 10.
You can find it HERE.


Prírodný korektor. Hovorí, že maskuje začínajúce vrásky, stopy únavy a zakryje malé nedokonalosti. Pre mňa... no, drobné vrásky tam stále sú, stopy únavy zakryl len trochu, ale akné, červené miesta a nedokonalosti zakryl veľmi dobre, ale znova vôňa je veľmi zlá. Pre mňa vonia ako dáky čistiaci prostriedok.
Dávam mu 5 bodov z 10.
Môžete ho nájsť TU.
Product no. 5 / Výrobok č. 5

Deep cleansing shampoo.It says, that it was made by team Tony and guy for proffesional hairdressers. My hair look very good after using it, they are shining so much, but the smell is wierd for me... it has no smell and I had to use so much off it, because the foam was so poor.
I am giving him 7
 points from 10.
You can find it HERE.

Hĺbkovo čistiaci šampón. Vraví, že bol vytvorený tímom Tony and guy pre profesionálnych kaderníkov. Moje vlasy vyzerajú veľmi dobre po použití, krásne sa lesknú, no tá vôňa je divná pre mňa... nemá žiadnu vôňu a musela som ho minúť riadne veľa pretože sa málo penil.
Dávam mu 7 bodov z 10.
Môžete ho nájsť TU.
Product no. 6 / Výrobok č. 6

Sea salt bath for relaxation. It contains essential oils from lemon grass and lavender.  It is the best thing I have ever tried in bath cosmetics!! I am ordering full size immediately!! I felt like I was in other universe when I was bathing :). And that is not enough! My skin was sooooo supple, that I didn´t have to use body cream after it! And that is still not enough! That smeeeell!! I was really hypnotized!
I am giving it 369258147 points from 10 :D.
You can find it HERE.

Morská soľ do kúpeľa na relaxáciu. Obsahuje éterické oleje z citrónovej trávy a levandule. Je to tá najlepšia vec akú som kedy vyskúšala z "kúpeľnej kozmetiky."!! Objednávam si plné balenie okamžite!! Cítila som sa ako keby som bola v inej dimenzii keď som sa kúpala :). A to nie je všetko! Moja pokožka bola takáááááááá vláčna, že som už potom nemusela použiť telové mlieko!! A to stále nie je všetko!! Tááááááá vôňa!! Bola som vážne ako zhypnotizovaná!

Dávam jej 369258147 bodov z 10 :D.
Nájdete ju TU.I think I will not buy Senzabox for a long time. Next time I will try Ladybox. :)Myslím si, že si Senzabox nekúpim dosť dlhú dobu. Nabudúce vyskúšam Ladybox. :)

piatok 23. novembra 2012

Oh my God, oh my God, oh my God

Oooooooooh my God :D. I went home from Trnava yesterday and today I was woke up by Mrs. postman. First I was swearing, because she pulled me out from my bed but then... :D :D. I had enough that I saw on the envelope name Ringier Axel Springer Slovakia and I immediately knew what is happening :D. I won Eva scent of the year!!!!!! :D It is fragrance from Hugo Boss for men, but at least I have Christmas present for my  hopefully new boyfriend! :) 

Ooooooch môj bože :D. Včera som prišla na víkend domov z Trnavy a hneď ma zobudila pani poštárka. Najskôr som nadávala, že za čo ma vytiahla z postielky ale potom... :D :D. Stačilo mi už len že som na obálke videla názov Ringier Axel Springer Slovakia a hneď som vedela o čo ide :D. Vyhrala som Evu vôňa roka!!!! :D Aj keď je to pánska Hugo Boss, ale aspoň mám darček na Vianoce pre dúfajme nového priateľa! :) 

My first attempt for Gif :) / Môj prvý pokus o Gif :)
I think it smells so beautiful, that I will fall in love with "hopefully new boyfriend" immediately :). Top note is grapefruit, Heart notes are Lavender and Cardamom and Base note is Vetyver. :) 

Myslím si že vonia tak pekne, že sa zaľúbim do "dúfajme nového priateľa" ihneď :). Hlavu tvorí grepfruit, srdce levanduľa a kardamóm a základ je vetiver. :) 

utorok 20. novembra 2012

First time in HD Studio :)

Today I am writting unconventional post :). We were in our school HD studio, for the first time. We were trying what it´s like to be a moderator and reading from reader. :) I have to admire myself, because the only thing they criticized was how were my hands based on table, so I´m proud of myself that I read and articulated nice the text, that I saw for the first time. :) I am also adding a video, so judge for yourself. :)
P.S. I am sorry for quality, but it was took with mobile phones. :) 


Dneska taký netradičný post :). Po prvý krát sme boli v našom školskom HD štúdiu. Skúšali sme aké to je byť moderátorom a čítali z čítačky. :) Musím sa pochváliť, že jediné čo mi vytkli bolo, ako som mala položené ruky na stole, takže som na seba hrdá že som prečítala a pekne artikulovala text, ktorý som prvý krát videla. :) Pripájam aj video, tak posúďte sami. :)
P.S. Prepáčte za kvalitu, no bolo to fotené a kamerované mobilmi :)  
Backstage :) / Zákulisie :) 


And here is the video :) / A tu je video :) 

Tacking microphone :) / Pripínanie mikrofónu :) 
Smile before reading :) Have you noticed the pink slippers? :) Before you enter this studio, you must take your shoes off and choose from black or pink slippers (colours of our school logo :) ).
/

Úsmev pred čítaním :) Všimli ste si ružové papuče? :) Predtým ako vstúpite do tohto štúdia, musíte si vyzuť Vaše topánky a vybrať si čierne alebo ružové papuče (farby nášho školského loga :) ).

nedeľa 18. novembra 2012

I will make it out tommorow ;) Pinky promise

I promise that tommorow I will finally write normal post... I had a lot of things to do recently. My excuse isn´t school, because I am goofing it off a little bit recently, but activities within school is going quite well :). We are establishing lifestyle magazine, where I will be make-up artist and editor (my section is focused on bloggers :) ), then I had the most strangest breakout ever with my boyfriend (I have no luck for guys...) and then I can only blame my roommates, because with them we are watching films and creating stupid things, so I am fully employed. :) But in this post I want to admire to you with my little new which is lower. :) 

Sľubujem jako že já se jmenuju já že zajtra už konečne napíšem poriadny post... no mala som toho veľa v poslednej dobe. Na školu sa vyhovárať nejdem, pretože ju trošku flákam, no mimoškolské aktivity mi idú celkom dobre :). Zakladáme lifestyle magazín, kde budem vizážistka a redaktorka (moja rubrika je zameraná na blogerov :) ), potom som mala asi najčudnejší rozchod s priateľom (nemám šťastie na chlapov...) a potom sa už len môžem vyhovoriť na to že mám úžasných spolubývajúcich s ktorými pozeráme filmíky a vymýšľame prkotiny, takže ma naplno zamestnávajú. :) Ale v tomto poste sa Vám chcem pochváliť s mojou menšou novinkou ktorá je nižšie. :) 

I have fringe through my whole forehead :) What do you say about it? :)
Mám ofinu cez celé čelo :) Čo na to hovoríte?? :) 

pondelok 5. novembra 2012

11 facts and zaujímavostí :D

Odpovedám na otázky ktoré zadala Vera :)

11. zaujímavostí:

- veľmi chcem mať vlasy až po zadok (chýba mi zhruba 10 cm :) )
- každý ma pozná podľa môjho smiechu :), vraj ho počuť na kilometre 
- niekedy som tak neskutočne lenivá, že celý deň nevyleziem z postele 
- neviem sa dlho hnevať :) vždy sa buď rozosmejem alebo to jednoducho nevydržím 
- moju vysokú školu som spoznala týždeň pred koncom odosielania prihlášok (a som veľmi šťastná že som sa o nej dozvedela :) )
- mám 172 cm, no aj tak sa cítim ako krpec :) 
- keď idem spať niekedy len tak ležím a rozmýšľam až do svitania :) 
- rozumiem si viac s chlapcami ako s dievčatami (ale mám aj kamarátky samozrejme :) )
- vraj viem pekne spievať :) a spievam veľmi rada :) aj kresliť viem :D
- nemám moc rada sladké :) oveľa radšej mám slané :) 
- som veľmi veľká shopaholička :) každý týždeň musím mať niečo nové :) 

Otázky:

1. Aké vlastnosti na sebe nemáš rada? 
Najviac asi moju lenivosť, niekedy aj moju úprimnosť, pretože nie vždy je dobrá..., moju tvrdohlavosť (keď si ja niečo zaumienim tak len veľmi ťažko poľavím :) ) a občas som aj dosť nervózna čo ma veľmi hnevá. 

2. Bavia ťa cudzie jazyky?
Keď som bola mladšia bavila ma angličtina a veľmi som sa jej venovala, no keby si mám predstaviť, že by som išla na moju pôvodnú vysokú školu (mala som ísť na Pedagogickú fakultu na UKF do Nitry, odbor anglický jazyk a literatúra) tak by ma asi šľak trafil :) 

3. Čo pre teba znamená priateľstvo? 
Veľmi veľa. Pre mňa sú priatelia ako moja druhá rodina, no niekedy si pustím k telu takých ľudí ktorí sa ozvú len keď niečo potrebujú... ale už som opatrnejšia :) 

4. Myslíš si o sebe že si dobrá osoba?
Heh :) Toto je taká zákerná otázka trochu :) No budem asi trošku namyslená, ale ja si o sebe myslím že som dobrá osoba :) 

5. Máš súrodencov?
Nie, som jedináčik... ale vždy som chcela mať súrodenca :) Asi preto som taká rada že mám teraz 4 úžasných spolubývajúcich, pretože sú ako moji súrodenci. :)

6. Čo robíš keď si sama doma a nikto ťa nevidí?
:) Každý čaká jednu odpoveď (či to len môj mozog na to hneď pomyslel? :D ). No keď som sama som buď na internete, pozerám film, čítam alebo sa chystám von, čiže nič také špeciálne. 

7. Aké sú tvoje pozitívne vlastnosti?
Toto je tiež taká otázka, kde sa budem cítiť trochu namyslená :) No myslím si o sebe že som milá, priateľská, spoločenská, zábavná, kreatívna, každému by som najradšej pomohla, veľmi trpezlivá, viem každého vypočuť a poradiť aa viem variť (či to nie je vlastnosť? :) ). 

8. Aký mesiac v roku máš najradšej a prečo?
Nemám len jeden ale hneď tri :) a to júl, august a september. Pretože je leto, teplo, obdobie dovoleniek, prázdnin,... A september preto že mám narodeniny a vraciam sa po skoro 4 mesiacoch prázdnin do školy a stretávam sa so spolužiakmi s ktorými cez leto nie som.

9. Myslíš si, že rok 2013 bude dobrý?
Fúúú tak to neviem povedať :), nie som veštica ani nič podobné, no v každom roku je niečo dobré a niečo zlé a podľa mňa 2013 nebude výnimkou. 

10. Si podľa teba optimista alebo pesimista?
Jednoznačne optimista :). Občas realista, ale pesimista určite nie. 

11. Čo ťa na blogovaní baví najviac? 
Najviac ma baví písať to čo mám na srdci a vidieť ako ostatní reagujú. Vtedy zažívam taký hrejivý pocit v srdci ako keď sa čerstvo zamilujete, no blogovanie má tú výhodu že ti nezlomí srdce :) (teda keď ľudia nereagujú a máte málo followerov tak aj áno). 

nedeľa 4. novembra 2012

I need your help!

I need your help sooo much! :) I am writing seminar work about barbarism in advertising, I need to have it until thursday, but I can´t think of any advertise... Do you know some advertise in which is barbarism? If yes, pleeeease leave a comment...

As a bonus I  want to show you my tattoo :) I have it for 5 months and it hurts soooo much (I fall off during it :) ). Well, judge for yourself, if it was worth it. :) 


Vééééľmi potrebujem Vašu pomoc! :) Píšem seminárku na tému barbarizmus v reklame, mám to mať do štvrtku, no žiadna taká reklama ma nenapadá... Poznáte nejakú takú reklamu?? Ak áno, véééľmi Vás prosím napíšte do komentu... 

Ako bonus Vám chcem ukázať moje tetovanie :) Mám ho už 5 mesiacov a neskutočne to bolelo (odpadla som pri tom :) ). No posúďte sami, či to za to stálo. :)