streda 24. októbra 2012

Hallelujah for my mother :*

I am so sorry again that I didn´t post anything for a long time, but school, party, boyfriend, going home to see friends and Levický market, were I must go every year... and I know why :) (because my mothers money hardly suffer :) ). This year I bought pullover with beautiful white collar, amazing ring, of course ginger bread, lollipop, coconut trunk, simply candy for whole year :) 
We had Photo day with my roommates yesterday, but I haven´t modifed all pictures yet, so I am posting only two photos of me where is also my yesterdays outfit :) 
And I know that I promised you photo of my "furry scarf", but I´m so handy that I left it at home in Vráble :) 

Opäť sa veľmi ospravedlňujem že som dlhšiu dobu nič nenapísala, no škola, party, priateľ, domov ísť pozrieť kamarátov, k tomu Levický jarmok, kde proste musím ísť každý rok... a každý rok viem prečo :) (pretože maminkine financie ťažko utrpia :) ). Tento rok som si tam kúpila pulóvrik s krásnym bielym golierikom, krásny prsteň, samozrejme perník, lízatko, kokosový kmeň, proste sladkosti na celý rok :) 
So spolubývajúcimi sme mali včera Photo day, no nemám ešte všetky fotky poupravované, takže zatiaľ pridávam len moje dve aj s mojím včerajším outfitom :) 
A viem aj že som sľúbila fotku môjho "kožíšku", no ja šikovná som si ho nechala domka vo Vrábloch :) 


traditional spa wafers :P /tradičné kúpeľné oblátky :P 
Me with an owl :) and my face when she screeched :D / Ja so sovou :) a môj výraz keď zaškriekala :D  
Yummy! Delicious ginger breads :) / Mňam! Úžasné perníky :) 
My lovable ring :* / Môj roztomilý prsteň :*
My new ring from market :) / Môj nový prsteň z jarmoku :) 
Me photographing :) / Ja ako fotografujem :) 
My outfit :) / Môj outfit :)

Skirt: C a A
Pullover: market
Jacket: F a F
Leggings: random shop 

streda 10. októbra 2012

New look ;)

"New look" :) Today I only have three lectures, so I finally had enough time to create this new look :) What do you think? Nice or not?? Please comment ;)

Today I have only some inspiration for you, because I am lazy to photograpf now (I need to have some excuse, so this time it is autumn fatigue :) ) Enjoy :*


"New look" :) Dneska som mala len tri prednášky, takže som konečne mala čas na vytvorenie tohto nového looku :) Čo si myslíte? Dobré či nie? Prosím komentujte :)

Dnes iba trochu inšpirácie pre Vás, pretože som lenivá fotografovať (Musím mať nejakú výhovorku, takže tento krát je to jesenná únava :) ) Užívajte si to :*
streda 3. októbra 2012

Pleeeease forgive me... I can´t stop loving you :*

I think that the title of this post says it all :) I´m soooooooooo sorry, but I had not got any time for you (have actually noticed it someoone??). Finally I moved back to flat in my beloved Trnava, because my school started on 24. september :) This year I´m living with my schoolmates (last year I was with girls I didn´t know and it was hooooorible) and we managed 4 very good parties :) It´s just so amazing for me to be here, even better than at home... and finally after a hundred years I have boyfriend :) (he is also from Trnava :) ). 
This month I haven´t bought nothing special, because I spend a lot of money on food and so on... :) But I have bought amazing furry scarf in New Yorker (I will post a photo of it another time, because I´m lazy to photograph it :) 

Have you bought something recently? Comment me what :) Myslím si že názov postu vystihuje všetko :) Veeeeeľmi sa ospravedlňujem, ale nemala som teraz čas na Vás (všimol si to vlastne niekto??). Konečne som sa sťahovala opäť na privátik do mojej milovanej Trnavy, keďže mi začínala škola 24. septembra :) Tento rok som išla bývať na byt so spolužiakmi (minulý rok som bola s cudzími babami a bolo to dóóósť zlé) a už sme stihli za necelé dva týždne 4 moc fajné party :) Je mi tu proste úžasne, dokonca lepšie ako doma... a ešte k tomu mám konečne po sto rokoch priateľa :) (ako inak z Trnavy :) ). 

Tento mesiac som si nekúpila nič špeciálneho, pretože míňam veľa peňazí na jedlo a podobne... :) Ale kúpila som si úžasný šál "kožíšek" v New Yorkeri (pridám foto nabudúce, pretože som lenivá odfotiť ho :)

Kúpili ste si niečo v poslednej dobe? Komentujte mi čo :) I with my roommates and schoolmates too in our flat:)
Ja s mojimi spolubývajúcimi a spolužiakmi v jednom v našom byte :)

Do you know "boat"? It is our student drink :) You pour whole bottle of vodka in a pot with energy drinks :) This is one photo from our "flat party" :)
Poznáte "loď"? Je to náš študentský drink :) Vylejete celú fľašu vodky do hrnca s energeťákmi :) Toto je jedna foto z našej "bytovej party" :)