streda 30. januára 2013

BB cream from Avon :)

Today I want to introduce you BB cream from Avon. When I was ordering him I thought it is full size (I didn´t notice that it is so small :) ), but I don´t regret it! :) It is the best (for me) BB cream I ever tried! BB cream from Garnier has no effect on me and that one from Rimmel is very bad for me (my face was all red and since I have dry skin with slivers, this BB cream has only show them off). I think it is 9 - 10 ml large (it is not mentioned on product and on the box eather) and it costed 2€. 

Dneska Vám chcem predstaviť BB cream z Avonu. Keď som si ho objednávala, myslela som si že je to plné balenie (nepozerala som sa na veľkosť), ale aj tak neľutujem! :) Je to ten najlepší (pre mňa) BB cream aký som kedy vyskúšala! BB cream od Garnier na mňa nemá žiadny účinok a ten od Rimmel je veľmi zlý (moja tvár bola celá červená a keďže mám suchú pleť so šupinkami, tento BB cream ich len zvýraznil). Myslím si že má 9 - 10 ml (nie je nikde napísaná veľkosť, ani na výrobku a ani na krabičke) a stál 2€. 


This is how he looks like, but you have seen it in previous  post. / Takto vyzerá, mohli ste ho vidieť v predchádzajúcom poste. 
It has very nice, classic make-up consistency, applying it is very good and it smells very good too :). It is sold in 5 colors (I have no. 3 Nude) and you will find it in Avon brochure. / Má veľmi príjemnú, takú tú klasickú make-up-ovskú konzistenciu, veľmi dobre sa nanáša a celkom príjemne vonia :). Predáva sa v 5 odtieňoch (ja mám č. 3 Nude) a nájdete ho v Avon katalógu č. 2 na strane 70. 


And here are my 2 photos to compare before and after :). /
A tu sú moje 2 fotky na porovnanie pred a potom :). 


Me before applying it. / Ja pred nanesením.


And after with BB cream. / A po s BB creamom.

What do you think about this BB cream? Have you bought it or tried it?? 

Čo si myslíte o tomto BB creame? Kúpili ste si ho alebo ste ho už vyskúšali?? 

piatok 25. januára 2013

NEWS! + new in :)

Recently I am quite successful :) (knock knock on wood :) ). I have only 1 exam in school, which I hope I make in tuesday, I am happy with my boyfriend, well what more can I want? :) 

I am going to Nitra tomorrow on Agrokomplex where are Wedding days and beauty and I am so looking forward to it :). I will not write what and who will be there :) but I am adding invitation on FB where is everything wrote. Of course you can expect post about it and how was it.


Next I decided to give you here link to my Tumblr, which I have longer than this blog (I don´t know why I didn´t post it before :) ). I hope you will like it. It is on the left ;). 


And of course some new things :) Enjoy darlings :* ♥


Tak v poslednej dobe sa mi celkom dosť darí :) (klop klop na drevo :) ). V škole mi zostáva už len jedna skúška, ktorú dúfam v utorok urobím, s priateľom som spokojná, no čo viac si môžem želať? :) 

Zajtra idem do Nitry na Agrokomplex kde prebiehajú Svadobné dni a beauté a už sa na to veľmi teším :). Nebudem sa tu rozpisovať čo a kto všetko tam bude :) ale pripájam pozvánku na FB kde je všetko podrobne napísané. Samozrejme že potom môžete očakávať článok aké to celé bolo. 

Ďalej som sa rozhodla Vám sem dať odkaz na môj Tumblr, ktorý mám dlhšie ako tento blog (neviem prečo som ho sem nedala už predtým :) ). Dúfam že sa Vám bude páčiť. Potom je na ľavo ;). 

A samozrejme nejaké tie nové vecičky :)Enjoy darlings :* ♥


Eye contour gel from Oriflame :) I will write review in some other post :) / Očný gél z Oriflame :) Bude recenzia neskôr v inom článku :) 
Amazing toilet water also from Oriflame :) It´s called Pretty Swan and I love it! And I also love that little ballerinas skirt on the top :) / Úžasná toaletná voda taktiež z Oriflame :) Volá sa Pretty Swan (krásna labuť) a milujem ju! A taktiež milujem tú malú sukničku na vrchu :) 
Present from my mom for exams :) They were two :) This green and white, but  I am wearing the white one right now :) Amazing from H&M only for 5€ :) / Darček od maminy za skúšky :) Sú dve :) toto zelené a biele, ale to biele mám práve na sebe :) Úžasné z H&M len za 5€ :) 
Also present from my mom :) She knew I wanted this so much :) And she gave it to me also as a reward for exams :) / Taktiež darček od maminy :) Vedela že túto sadu veľmi chcem :) A dala mi ju taktiež ako odmenu za skúšky :) 
BB cream from Avon... it will also be review ;) / BB cream z Avon... taktiež bude recenzia ;)

streda 23. januára 2013

Rings&Tings jewelery ;)

I hope you mentioned that I am cooperating with Rings&Tings. They have sooo many beautiful jewelery :) and clothes too ;). 

They sent me 3 pieces of jewelery and I hope you will like it. :) They sent me a ring, bracelet and necklace. 


Do you know eshop Rings&Tings? Do you have something from them? Do you like this eshop? 


Neviem či ste si všimli, ale spolupracujem s Rings&Tings. Majú táááááák krásnu bižutériu :) a samozrejme aj oblečenie ;).

Poslali mi 3 kúsky bižutérie a dúfam že sa Vám budú páčiť. :) Poslali mi prsteň, náramok a náhrdelník. 

Mimochodom v nasledujúcej Giveaway bude buď tento náramok alebo náhrdelník... ktoré z týchto dvoch by ste chceli viac?? 

Poznáte eshop Rings&Tings? Máte od nich niečo? Páči sa Vám tento eshop?


It is soo beautiful! :) I love him so much :) You can find it HERE or simmilar HERE . / Je táák krásny :) Veľmi sa mi páči :) Môžete ho nájsť TU alebo podobný TU.
And this is ho he looks on a finger :) Real beauty ;) / A takto vyzerá na prste :) Riadny krásavec;)
Adorable bracelet :) You can fin simmilar HEREHERE and HERE . /  Roztomilý náramok :) Nájdete podobný TUTU alebo TU.
I really like the sign "handmade" and little star on the end :) / Veľmi sa mi páči nápis "handmade" a malá hviezdička na konci :) 


Eiffel tower necklace :) You can find it HERE. / Náhrdelník s Eiffelovkou :) Nájdete ho TU.
I love that little crown that is on top of the Eiffel tower :) So cute ;) / Milujem tú malú korunku na vrchole Eiffelovky :) Je taká roztomilá :)
All things together with card :) / Všetky veci pohromade s vizitkou :) 

pondelok 21. januára 2013

Gifts from Blobox :)

At the beginning of January Bella organized Blobox (box full of cosmetics or other stuff) and the theme was chill out. I was sending box to Kristínka :). I sent her nail polish, my favourite tea, bath salt, favourite chewing gums and foot cream. As she wrote HERE she liked it :). And now I am going to write about stuff she sent me :).

Na začiatku januára Bella organizovala Blobox (box plný kozmetiky a iných vecí) a téma bola pohoda. Ja som posielala box Kristínke :). Poslala som jej lak na nechty, môj obľúbený čaj, soľ do kúpeľa, obľúbené žuvačky a krém na nohy. Ako písala TU páčilo sa jej to :). A teraz Vám napíšem o veciach ktoré poslala ona mne :).


This are all the things I got :) They are soo amazing :) Thank you again! :) / Toto sú všetky veci ktoré som dostala :) Súú tak úúžasné :) Ďakujem ešte raz! :)
This candle!!! :) I love vanilla scent and I love candles! :)  You totally hit it with this candle! :)  I didn´t burn it yet, but my whole room smells like vanilla :) / Táto sviečka!!! :) Milujem vôňu vanilky a milujem sviečky! :) S touto sviečkou si to úplne trafila! :) Ešte som ju nezapálila, ale celá moja izba vonia ako vanilka :) 
And this bath salt! :) I haven´t tried it yet but I know it will be amazing! :) I love wild roses :) / A táto soľ do kúpeľa! Ešte som ju nevyskúšala ale viem že bude úžasná! :) Milujem divoké ruže :)
I am very curious about this face mask :) I use Planet spa face mask with mud from the Dead Sea, so I am looking forward to when I will use it. / Som veľmi zvedavá na túto masku na tvár :) Používam Planet spa masku na tvár z bahna z Mŕtveho mora, takže sa veľmi teším keď ju použijem. 
This is my favourite eye liner so she hit this sooo badly :D I am using it an about half a year and I love it :) At least I will have one in stock :) / Toto je moja obľúbená očná linka takže toto si neskutočne trafila :D Používam ju už zhruba pol roka a milujem ju :) Aspoň budem mať do zásoby :)

Thank you again so much! :) / Ešte raz veľmi pekne ďakujem! :) 

nedeľa 20. januára 2013

Vyhodnotenie Giveaway

Sorry today only in Slovak.

Dnes končí netradičná Giveaway. Chcela som pre Vás pripraviť originálnu Giveaway, kde by som zapojila aj Vás v niečom čo budem mať na celý život. Myslela som že sa zapojí viac z Vás... no aspoň budem vedieť že nabudúce už takúto Giveaway robiť nebudem. 

Ale aj tak som si vybrala tento návrh:


Víťazkou sa stáva Petush Petushik. Keďže výhra je prekvapenie, čo dostane Vám môže povedať potom len ona. :)

Nabudúci týždeň bude nová Giveaway, už tradičná nebojte. :)

sobota 19. januára 2013

Set of decorative cosmetics from Mallorca ;)

My mom bought this for me when we were in Mallorca, but I forgot it and she gave it to me in Christmas :). We bought it together and it was in some perfume shop and I think it is popular decorative cosmetics there :). You can buy it HERE
This set contains:

 • 1x mascara 
 • 3x liquid eye shadows
 • 2x lip gloss in a box
 • 2x lip gloss
 • 2x palette of eye shadows
 • 1x shimmering eye liner
 • 1x blusher
 • 1x eye pencil
 • 1x cosmetic bag
And now I will tell you for how much did I buy it :) It costed 5 €!!! :) 


Moja mamina mi ho kúpila ešte keď sme boli na Malorke , no zabudla som naň a dala mi ho na Vianoce :). Kupovali sme to spolu v nejakom parfúmovom obchode (niečo ako Marionnaud, Fann parfumeria, ...) a myslím si že je to dosť populárna kozmetika tam :). Môžete kúpiť TU
Set obsahuje:

 • 1x špirála
 • 3x tekutý očný tieň
 • 2x lesk na pery v krabičke
 • 2x lesk na pery
 • 2x paletka očných tieňov
 • 1x trblietavá linka na oči
 • 1x lícenka 
 • 1x ceruzka na oči
 • 1x kozmetická taštička
A teraz Vám prezradím za akú sumu som tento set kúpila :) Stál 5 €!!! :)
And these are the eyeshadows and shimmering eye liner (not see it so well). I love all the shadows, from the top: shimmering eye liner, white/silver, blue, black/grey, faint pink, pink/red, brown. 

Toto sú očné tiene a trblietavá očná linka (nie je až tak dobre vidieť). Milujem všetky tiene, z vrchu: trblietavá očná linka, biela/strieborná, modrá, čierna/šedá, slabo ružová, ružová/červená, hnedá.


Lip glosses in tube and in a box. Those in the middle are from te tube and on the left and right are from the boxes. Lip glosses from tubes are amazing and rich, but those one from boxes are bland and that one on the left are only glitters.

Lesky na pery v tube a v krabičke. Tie v strede sú z tuby a tie vľavo a vpravo sú z krabičky. Lesky na pery z tuby sú úžasné a sýte, ale tie z krabičky sú nevýrazné a ten vľavo... sú len trblietky. 


These are liquid eye shawods, eye pencil and blusher. I love these eye shadows, when I apply them on wet eyelid they are perfect. Eye pencil is amazing too :) On picture is only one move with it. Blusher is too dark for me, but it will be great in summer. :)

Toto sú tekuté očné tiene, ceruzka na oči a lícenka. Milujem tieto očné tiene, keď ich aplikujem na mokré viečko sú úžasné. Ceruzka na oči je úžasná tiež :) Na fotke som urobila len jeden ťah s ňou. Lícenka je príliš tmavá pre mňa, ale bude skvelá v lete. :)


 I think you noticed that I didn´t took a photo of mascara. Well, it was dried, but I didn´t like it also (I don´t like that type of spiral that is in this one). 

What do you think about this set? Would you buy it?? 

Myslím že ste si všimli že tu nie je fotka špirály. No, bola suchá, ale aj tak sa mi nepáčila (mala ten typ špirály, kefky, ktorú nemám rada). 

Čo si myslíte o tomto sete? Kúpili by ste si ho?? 

utorok 15. januára 2013

Finally last Christmas :)


After amazing week with my love in sunday finally came here all roommates and we were finally all together after a month (truely I missed them very much :)). We gave eachother presents and I got from Lucka amazing necklace and ring in a box with motive of my lovely Kitty :) 

Po úžasnom týždni s mojím miláčikom v nedeľu prišli všetci spolubývajúci a konečne sme sa skoro po mesiaci videli ( po pravde mi už všetci veľmi chýbali :)). Dávali sme si darčeky a ja som od Lucky dostala krásny náhrdelník s prsteňom v krabičke s motívom mojej milovanej Kitty :) 

And this was my gift for us all :) It is a coffee and tea maker :) It has only one problem. Inside of it is a scale for 1 or 2 cups, but scale for 2 cups is exactly for 1 cup :). But it is quite good although it is overheating quite often... But what would you expect for 8 € from Oriflame?? :)

A toto bol môj darček pre všetkých :) Je to kávovar a "čajovar" :) Má iba jeden problém. Vnútri je mierka pre 1 alebo 2 šálky, ale mierka pre 2 šálky je presne pre 1 šálku :). Ale je celkom dobrý aj keď sa často prehrieva... No čo by ste čakali za 8 € z Oriflame?? :)And this is my umbrella which I bought I think 2 - 3 months ago but I forgot to show it to you, so I am showing you it now :). It is sooooo beautiful! I love the motives on him and it costed only 3,50 €!! I bought it in a shop that is right behind our flat in Trnava. :)

A toto je môj dáždnik, ktorý som si kúpila asi tak pred 2 - 3 mesiacmi, ale zabudla som Vám ho ukázať, tak Vám ho ukazujem teraz :). Je tááááááák krásny! Milujem motívy na ňom a stál len 3,50 €!! Kúpila som ho v obchode, ktorý je hneď za naším bytom v Trnave. :)Lucka with my umbrella :) / Lucka s mojím dáždnikom :)
Have you bought something recently? / Kúpili ste si niečo v poslednej dobe??? 

piatok 11. januára 2013

The terrible me :) + recollecting :)

I know, I am terrible :). I gave myself an resolution that I wil spen more time writing for you and this week I am not doing anything just studying and spending time with my boyfriend (he is in my place from Sunday and he is still not irritating me :D progres! :) ). It sounds impossible (studying when my boyfriend is with me) but even that we are together shortly, I know he is perfect for me :). Actually so much perfect, that he found a job in Trnava (he is from Liptovský Mikuláš!!) only because of me :). What more can I say... :)
Recently I am recollecting about my amazing trip to Paris, where I was in april, 2012 with my friend (every year we go to some trip, because we eant to avoid Easter :) ) and I want to share some pictures with you which I took then :).

Ja viem, som hrozná :). Dala som si predsavzatie že sa Vám budem viac venovať a posledný týždeň nič iné nerobím len sa učím a som s priateľom (je u mňa už od nedele a ešte stále mi nelezie na nervy :D pokrok! :) ). Znie to síce ako nemožné (učiť sa popri tom čo je u mňa priateľ) no aj keď sme spolu zatiaľ krátko viem, že je pre mňa dokonalý :). Dokonca až tak dokonalý, že si kvôli mne našiel prácu v Trnave (je z Liptovského Mikuláša!!). No čo viac mám dodať... :) 
V poslednej dobe si veľmi často spomínam na neskutočný výlet v Paríži, kde som bola v apríli, 2012 s kamarátkou (každý rok chodíme niekam aby sme sa trošku vyhli Veľkej noci :) ) a chcem sa s Vami podeliť o zopár fotiek ktoré som tam vtedy urobila :). 


Beautiful Versai :) / Nádherný Versai :)
This view started my obsession with ceilings :) / Tento výhľad odštartoval moju "stropofíliu" :)


Me with friends in Versai gardens :) / Ja s kamarátmi vo Versaiských záhradách :)
Hello from Eiffel tower :) / Zdravím z Eiffelovky :) 

Triumphal arch :) for me spiral staircase with over 100 fucking stairs :) / Víťazný oblúk :) pre mňa točité schodisko z vyše 100 zasranými schodmi :)
View from the top of Triumphal arch / Výhľad z vrchu Víťazného oblúku 
I think that T-shirt was must have :) even that I only sleep in it :) / Myslím si že toto tričko bola nutnosť :) aj keď v ňom iba spávam :) 
With friends at Louvre :) / S kamarátmi v Louvrei :)
Detail of the most beautiful birdge in Paris :) / Detail najkrajšieho mostu v Paríži :)
Notre dame from different view :) / Notre dame z iného uhlu :)
I know... but that ceiling!! :) / Ja viem... ale ten strop!! :) 
Eiffel tower in the evening / Eiffelovka večer 
And this is how this taxi driver posed for me :) / A takto mi zapózoval taxikár :) 
And one last view of Eiffel tower from Triumpfal arch / A ešte jeden posledný výhľad Eiffelovky z Víťazného oblúku