nedeľa 19. augusta 2012

Amazing day with sunset :)

Yes, I know that I wrote that I will post you post about clothes that I ordered... but I´m somehow so lazy to photograph it :) but I wasn´t lazy to took "photoevening" with my friend, which she gladly did model for me, for that I thank her very much. :) You judge photos by yourselves, it is a summary of them made by me, because there were too many of them :)

Photographer, makeup and hair: Monika Svitačová (me :)

Model: Lucia Poláková


Áno, viem že som napísala, že pridám príspevok s oblečením ktoré som si objednala... no nejako som lenivá to odfotiť :) no hlavne že som nebola lenivá a urobila si taký "foto podvečer" s kamarátkou, ktorá mi ochotne robila modelku, za čo jej veľmi pekne ďakujem. :) Fotky posúďte sami, je to taký mnou vybraný "výcuc", pretože ich bolo veľmi veľa :) 

Fotografka, makeup a vlasy: Monika Svitačová (ja:)
Modelka: Lucia Poláková
I think the best photo :)/Myslím si že najlepšia fotka :)
štvrtok 16. augusta 2012

Amazing Modabazar! :)

I need to share this page with you :) Do you know www.modabazar.sk ?? It is the best secondhand on internet :) I bought from there 1 shirt, 1 dress, 2 T-shirt and 1 tunic for such a silly money :) I will post them tomorrow because I´m quite exhausted right now :) So good night :*

Have you ever bought something from modabazar.sk?? Write in comment. 


Musím sa s vami podeliť o túto stránku :) Poznáte www.modabazar.sk ?? Je to ten najlepší secondhand na internete :) Kúpila som si tam 1 košeľu, 1 šaty, 2 tričká a 1 tuniku za smiešne peniaze :) Pridám ich sem zajtra pretože som teraz úplne vyčerpaná :) Takže dobrú noc :* 

Kúpili ste si niekedy niečo z modabazar.sk?? Napíšte do komentu. 


And here is also Facebook page. 

A tu je tiež Facebook-ová stránka. 

http://www.facebook.com/pages/ModaBazarsk/108362035919445


streda 15. augusta 2012

My new stuff :)

So... today I had to go to the bank and when I came out I was in so good mood that i had to buy something :) So I went to one new secondhand in our city :) And I bought three gorgeous things :)
Have you bought something recently? :)

Takže... dneska som musela ísť do banky a keď som vyšla mala som tak dobrú náladu, že som si musela ísť niečo kúpiť :) Tak som išla do nášho nového secondhandu v našom meste :) A kúpila som si tri nádherné veci :)
Kúpili ste si vy niečo v poslednej dobe? :) 


Grey sweater with no closing :) It is a little bit rusty, but don´t buy it if it is MarksSpancer for 1,40 € :)
Šedý sveter bez zapínania :) je trochu vyblednutý, ale nekúp to keď je to MarksSpancer za 1,40 € :) 
Turquoise T-shirt :) it is bigger than my size, but I couldn´t resist :)
Tyrkysové tričko :) je väčšie než moja veľkosť, no neodolala som :)

And my biggest triumpf today :) Orange pumps Next :)
A môj dnešný najväčší triumf :) Oranžové lodičky Next :)

My biggest love :)


So this is my biggest love...
with this camera I figured out
that i love photogpraphing :) 
And I decided thah I will photogprah my outfits, my new
things from shops or secondhands or I will post my pictures :) but I will post other things as well :) 

Takže toto je moja najväčšia
láska... s týmto fotoaparátom som zistila že milujem fotografovanie :) 
A rozhodla som sa že budem fotografovať moje "outfity", moje nové veci z obchodov alebo secondhandov alebo sem pridám moje fotografie :) ale budem sem pridávať aj iné veci samozrejme :) 

utorok 14. augusta 2012

Die with Kitty too :)Hello Kitty is the famoust label in the whole world and everybody loves it no matter if you are a child, adult, teenager,  woman, man, old or young... 
Hello Kitty literally took our hearts... :)And in this coffin I would like to be burried one day :) 

Hello Kitty je najslávnejšia značka na celom svete a každý ju miluje, bez ohľadu na to, či 
si dieťa, dospelý, teenager, žena, muž, stará/ý alebo mladá/ý... 
Hello Kitty nám doslovne ukradla srdcia... :) A jedného dňa chcem byť v tejto rakve pochovaná :) 

streda 8. augusta 2012

Reese Witherspoon with Fendi bag


Reese Witherspoon carrying a dark orange leather FENDI bag while out for lunch in West Hollywood, CA on August 3, 2012.

Reese Witherspoon s tmavo oranžovou koženou Fendi kabelkou na obede v Západnom Hollywoode, 3. augusta 2012. 

sobota 4. augusta 2012

addicted to fashion ;)


Clear addiction to fashion :) Sisley´s marketing tool :) 


Čistá závislosť na móde :) Sisley - ho marketingový ťah :) 

streda 1. augusta 2012


The perfect idea for wedding ceremony :) Don´t you like it? :) If i will have wedding someday I will definitely have these glasses!! :)

Perfektný nápad na svadobnú hostinu :) Čo na to hovoríte? Keď jedného dňa budem mať svadbu ja, určite budem mať takéto poháre!! :) 

Bows... bows and ribbons everywhere :)


Bows... bows and ribbons everywhere :) But you know what? I like it and it´s amazing

Mašle... mašle sú všade :) Ale viete čo? Páči sa mi to a je to úžasné! 


Sneakers/heels :)


What do you think about these shoes? :) I think they are so amazing! Best idea I´ve ever seen. :)

Čo si myslíte o týchto topánkach? Ja si myslím, že sú úžasné! Najlepší nápad aký som kedy videla. :)